Zloženie:

  • < 5% pomarančové terpény, neionické tenzidy, anionické tenzidy, d-limonene

Návod na použitie: 

Použitie

Zrieďovanie

Bežné denné upratovanie

až 100:1 v studenej alebo teplej vode

Generálne upratovanie

až 40:1 podľa stupňa znečistenia

Škvrny od atramentu, mastnoty, oleja

až 20:1

Podlahové leštidlá, lepidlá

až 20:1, na staré škvrny neriedené

Ručné čistenie kobercov

5:1 až 10:1

Strojové čistenie kobercov

20:1 až 50:1

Odstránenie dechtu, žuvačiek

5:1 až neriedené

Odstránenie graffiti z neporéznych povrchov

5:1

 

Pri odstraňovaní žuvačiek, dechtu a silných mastných usadenín nechajte prípravok chvíľu pôsobiť , prípadne použite kefu. V prípade potreby aplikáciu prípravku na škvrnu zopakujte. Pri aplikácii na textil overte vopred stálofarebnosť materiálu.

Bezpečnosť:

Varovanie!

Môže spôsobiť vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice.

Pri vnútornom požití!

Ak sa necítíte dobre, volajte Národné toxikologické informačné centrum, tel.: + 421 911 166 066 alebo vyhľadajte lekára

Pri zasiahnutí očí!

Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sa dajú vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.

Uchovávajte obal dobre uzatvorený. Skladujte pri teplote 5-30°C.